Proje Tanıtım Filmi


Kıymetli Eserler

Planlar

90591
Bouvard, [Joseph Antoine]
Constantinople: Nouveau pont de Galata/ Dresse par Joseph Antoine Bouvard.
Paris: [yayınevi yok], 1902.
1 çizim: karton üzerine Fransızca el yapımı; renkli; suluboya; 44x103 cm.


90592
Bouvard, [Joseph Antoine] Constantinople: Avant-projet: Place del l’Hippodrome/ Dresse par Joseph Antoine Bouvard. Paris: [yayınevi yok], 1902.
1 plan: karton üzerine Fransızca el yapımı; renkli; suluboya; 48x79 cm.


90593
Bouvard, [Joseph Antoine]
Constantinople: Avant-projet: Place du Sultan Bayezid/ Dresse par Joseph Antoine Bouvard.
Paris: [yayınevi yok], 1902.
1 plan: karton üzerine Fransızca el yapımı; renkli; suluboya; 40x62 cm.


90594
Bouvard, [Joseph Antoine] Constantinople: Avant-projet: Place du Sultan Bayezid/ Dresse par Joseph Antoine Bouvard. Paris: [yayınevi yok], 1902. 1 plan: karton üzerine Fransızca el yapımı; renkli; suluboya; 49x61 cm.


90595
Bouvard, [Joseph Antoine]
Constantinople: Place de la Sultane Validé avant-projet/ Dresse par Joseph Antoine Bouvard.
Paris: [yayınevi yok], 1902.
1 plan: karton üzerine Fransızca el yapımı; renkli; suluboya; 44x86 cm.


92586
[Park planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 123x228 cm.


92587
[Şazeli Dergâhı’nın planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 74x84 cm.


92589
Lazkiye Sancağı’nda vaki tavâif-i Nusayriye karyesinde nam-ı nami-i cihan-baniye mahsus inşa olunan mesacid-i şerifeden (Kersene) karyesindeki Lütf-i Hamidi Mescidi’yle ittisalinde kâin bir bab mektebin mürtesem ufkisidir: Lazkiye Livası dâhilinde bu kere inşa olunan Lütfi Hamidi, İhsan Hamidi, Pertev Hamidi, Neyyer Hamidi, Nemci Hamidi, Eser-i Hamid nam-ı mescitler cümleten bu resim üzerine inşa olunmuştur/ Erkân-ı Harbiye Seyyiesine Mülhak Mülazım-ı evvel Sabri b. Süleyman.- Ölçek: 1: 48 zirai mimari.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1307.
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 65x52 cm.


92590
[Eski Ali Paşa’da kâin Hırka-i Şerif Dairesi ile Eski Ali Paşa Camii’nin eski ve yeni olmak üzere planı].- Ölçek: 1:45.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 60x85 cm.


92591
[Eski Ali Paşa’da kâin Hırka-i Şerif Dairesi ile Eski Ali Paşa Camii’nin eski ve yeni olmak üzere planı].- Ölçek: 1:45.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 60x85 cm.


92592
Büyükada’da inşası muktezay-ı irade-i seniyyeden olan cami-i şerifin resmidir: Adalar Belediye Mühendisi tarafından tersim olunan harita kopyasıdır.- Ölçek: 1: 19 metre.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: aydınger üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.


92593
Büyükada’da yapılacak cami-i şerifin imamına mahsus hanenin resmidir.- Ölçek: 20 zirai aşar.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: aydınger üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 33x32 cm.


92596
[Eskişehir’de Sultan Alâeddin Cami-i Şerifi ile Hamidiye tesmiye kılınan Eskişehir Mekteb-i İptidaiyesi planı]/ Mühendis Liva Kütahiye Hüseyin.- Ölçek: 1: 10 (Beher santimetresi 1 zirai aşar irae eder mikyastır).
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 51x43 cm.


92597
Şeref-müteallik buyurulan irade-i hikmet-adey-i hazret-i cihandari mucibince bu kerre müceddeden inşa edilen Kütahya’ya dört saat mesafede Ana Sultan Türbe-i Şerifesi’nin resmi mücessemi ve Türbe-i Şerife-i mezkûrenin resm-i musattahı planı/ Mühendis-i Liva-yı Kütahiye Hüseyin.- Ölçek: 1: 5.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1302.
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 37x35 cm.


92599
Yıldız Sarayı’nda Dağ kapısı civarında inşa olunan karakolhane planı ve resmi, Dağ kapısı haritası ve cephanelik planı.- Ölçek: 1: 8.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
4 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.


92600
Yıldız Saray-ı Hümayunu nezdinde soba bahçesinde tefrik olunacak mahalle müceddeden inşa olunacak tatlıhanenin payanda resmidir.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1301.
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 45x60 cm.


92601
[Yıldız Sarayı kuşluk avdetine mahsus mağaza, asakir-i şahanenin marangoz mağazası, kuşçuların odası ve bahçıvanlar odası planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: kareli karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 38x74 cm.


92603
[Yıldız Sarayı silâhhanede yaptırılacak silâhlıkların projesi].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 83x71 cm.


92604
[Bir oda planı ve resmi].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 57x81 cm.


92605
Projet de Volière = [Kuşluk planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1874.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
7 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.


92608
Projet de Volière = [Kuşluk planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1874.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
7 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.


92609
Kâğıthane Kasr-ı Hümayunu’nun mevki haritasıyla Kasr-ı mezkûr mürtesim ufkîyeleri.- Ölçek: 1: 100 haritaya mahsus zirai Osmanî.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1294.
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 76x60 cm.


92610
Kâğıthane Kasr-ı Hümayunu civarında vaki ahırların planı; Mirahır Kasr-ı Hümayunu civarında vaki ahırların planı .- Ölçek: 1: 300 metre.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.
Not: 92609 ile 92610 numaralı planlar birbiriyle bağlantılı planlardır.


92611
Maslak Kasr-ı Hümayunu’nun plan ve resmidir.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 117x219 cm.


92612
Ayazağa Kasrı Hümayunu’nun planı. [yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 68x129 cm.


92613
Ayazağa Çiflik-i Hümayunu’na inşa olunacak lakların haritası.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 harita: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 31x42 cm.


92614
Nişantaşı’nda devletlu, ismetlü Valide Sultan hazretlerinin daire-i âliyeleri ile bir ebniye planı.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 60x82 cm.


92615
[Park planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
6 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 52x58 cm.
Not: Bu planların hepsinde aynı arazi için değişik peyzaj tipleri gösterilmektedir.


92616
[Haseki Nisa Hastanesi’nin planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 116x107 cm.


92617
[Haseki Nisa Hastanesi planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 39x58 cm.


92618
[Haseki Nisa Hastanesi dış cepheden görünüşü].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 33x51 cm.


92619
[Haseki Nisa Hastanesi planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
6 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.
Not: 92616-92619 numaralı planlar birbirleriyle bağlantılıdır.


92620
Yıldız Saray-ı Hümayunu civarında inşa olunan hastane barakalarıyla müceddeden inşa olunacak memurin dairesinin taksimat ve yandan görünüşünü irae eder 1:100 metre mikyasında resmidir.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], 1302.
1 plan: aydınger üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 140x102 cm.


92625
[Liman planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 68x167 cm.


92626
[Bina ve bahçe planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 69x126 cm.


92627
[Bina planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 62x123 cm.


92628
Sultan Beyazıt civarında Tavşantaşı yokuşunda 6 numaralı hane [planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: çizgili karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 70x52 cm.


92629
Sultan Ahmet kurbünde Mekteb-i Sanayi civarında 5 numara ile murakkamhane.
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: çizgili karton üzerine Osmanlıca el yapımı; renkli; 60x54 cm.
Not: Her bir oda ve yerin metrekaresi verilmiştir.


92630
[Bina planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: çizgili karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.
Not: 1. Plan: 40x125 cm.; 2. Plan: 35x30 cm.


92631
[Bina planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
7 plan: çizgili karton üzerine el yapımı; muhtelif ebatlarda.


92632
[Konak planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.
Not: 1 Plan: 39x68 cm.; 1 Resim: 40x42 cm.


92633
[Ev planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 resim: karton üzerine el yapımı; renkli; 37x52 cm.


92634
[Ev planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 53x70 cm.


92635
[Ev planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 46x74 cm.


92636
[Ev planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
2 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.
Not: 1. Plan: 24x41 cm.; 2. Plan: 39x60 cm.


92637
[Ev planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
3 plan: kareli karton üzerine el yapımı; renkli; muhtelif ebatlarda.
Not: 1. Plan: 35x51 cm.; 2. Plan: 35x52 cm.; 3. Plan: 40x49 cm.


92638
[Harbiye Nazırı’nın konağının keşif planı].
[yayın yeri yok]: [yayınevi yok], [tarih yok].
1 plan: karton üzerine el yapımı; renkli; 52x73 cm.