Proje Tanıtım Filmi


Kıymetli Eserler

Atlaslar

92261
[Hasköy, Edirne, Kırkkilise, Midye, Yeni ve Eski Zağra, Yanbolu, Burgaz, Ahtapolu, Kızanlık, Selimiye, Karinabad, Ahyolu Burgazını gösterir haritalar].- Ölçek: 1:210.000.
[yayın yeri yok]: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi Matbaası, 1307.
12 pafta: renkli, 35x35 cm.


92262
Dufour, A.H.
Atlas de géographie: Mappe monde; Asie, Afrique, Europe, Amérique, Océanic/ A.H. Dufour.
Paris: L. Turgis Jeune, [tarih yok].
14 pafta: renkli, 37x25 cm.


92263
Muhammed b. Nasır Nasrullah
Atlaslı Coğrafya-yı Osmanî kitabının Rumeli-i Şahane kısmı/ Muhammed b. Nasır Nasrullah.
İstanbul: Maarif Nezareti Celilesi, 1310.
44 s, harita., 41x28 cm.


92274
Mehmed Kemal
[Atlas]/ Mehmed Kemal.
[yayın yeri yok]: [yayınlayan yok], 1308.
20 harita: karton üzerine, renkli, el yapımı, 26x20 cm.


92291
Ali Şeref Paşa, Mirliva
Coğrafya-yı Umumi atlası/ Mirliva Ali Şeref Paşa, Mücellit Agüst Tarnavski.
Dersaadet: Matbaa-i Amire, 1312.
35 harita: renkli, 38x25 cm.


92292
Gaspirinski, İsmail
Atlaslı cihan-name/ İsmail Gaspirinski.
Bahçesaray: Tercüman, Taş ve Hurufat Basmahanesi, 1893.
13 s., 5 resimli harita: 24x33 cm.


92331
Gayot, M. Eugéne
Atlas statistique de la production des chevaux en France; Documents pour servir a l’Histoire Naturelle-Agricole des Races Chevalines du pays/ M. Eugéne Gayot.
Paris: Paul Dupont, 1850.
Değişik sayfalama, plân ve harita: res, 55x34 cm.


92333
Guerre d’Orient 1877-1878: Atlas de la défense de Plevna.
Sofya: [Kartografiçeski İnstituti], 1877-78.
10 harita: 50x36 cm.


92339
Guerre d’Orient 1877-1878: Défense de Plevna; Atlas/ Daprés les documents officiels et privés réunis sous la direction du Muchir Ghazi Osman Pacha; par le général de division Mouzaffer Pacha; le lieut-colonel d’état-major Talat Bey.
Paris: Librairie Militaire de L.Baudoin & Cie., 1889.
10 harita: 53x34 cm.


92341
Guerre d’Orient 1877-1878: Défense de Plevna; Atlas/ Daprés les documents officiels et privés réunis sous la direction du Muchir Ghazi Osman Pacha; par le général de division Mouzaffer Pacha; le lieut-colonel d’état-major Talat Bey.
Paris: Librairie Militaire de L.Baudoin & Cie., 1889.
10 harita: 53x34 cm.


92350
Hellert, J.J.
[Atlas de l’Empire Otoman]/ J.J. Hellert.
Paris: Bellizard, Dufour et Comp., 1843.
39 harita: 33x44 cm.


92351
Todleben, E. de
Défense de Sébastopol: Atlas des Planches Armement/ E. de Todleben.
Saint Pétersbourg: [yayınevi], 1863.
8 plân: 42x58 cm.


92353
[Beş kıt’anın haritalarını havi atlas].
[İstanbul]: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi, 1315.
6 harita: karton üzerine, el yapımı, kitap şeklinde.
İçindekiler: 1. Harita: Avrupa, 2. Harita, 3. Harita: Afrika, 4. Harita: Amerika Şimali, 5. Harita: Amerika Cenubu, 6. Harita: Okyanusya kıtası.
NOT: Atlas kitap şeklinde ciltli haldedirler.


92365
Hasan Ferid
[Yeni Coğrafya atlası]/ Hasan Ferid.
[yayın yeri yok]: Matbaa-i Amire, 1309.
16 harita: renkli, 39x27 cm.


92387
Mager, Henri
Atlas complet de geographie en relief/ Henri Mager; E. Bertaux.
Paris: E. Bertaux, [tarih yok].
28 harita: renkli, kabartmalı, 33x27 cm.


92425
Le petit atlas maritime: l’Afrique avec ses détails tant sur la Mer Mediterranée que sur l’Ocean et les Isles qui en dépendent.
[yayın yeri yok]: [yayınevi], 1764.
3. cilt; 128 s., 30x22 cm.


92660
Raif, Mahmud
Cedid atlas tercümesi/ Raif Mahmud.
Üsküdar: Tophane-i Hümayun, 1218 [1803-1804].
79 s.: 24 harita: renkli, 52x34 cm.


92797
Simultaneous International Weather Map: 1 Septembre = [Nısfı Küre-i Şimalide vaki memalikte hubüb eden rüzgârların Eylül iptidaisinden nihayetine kadar irae eder haritadır]/ [Order of the Secretary of War].
Boston: Heliotype Printing Co., 1880.
30 s., renkli, 29x23 cm.


92798
Simultaneous International Weather Map: 1 October/ Order of the Secretary of War.
Boston: Heliotype Printing Co., 1880.
31 s., renkli, 29x23 cm.


92799
Simultaneous International Weather Map: 2 November/ Order of the Secretary of War.
Boston: Heliotype Printing Co., 1880.
30 s., 29x23 cm.


92800
Simultaneous International Weather Map: 2 December/ Order of the Secretary of War.
Boston: Heliotype Printing Co., 1880.
31 s., 29x23 cm.


93154
Vilayat-ı Şahane haritalarını mübeyyin atlastır.
[yayın yeri yok]: [yayınevi], 1308.
24 harita: karton üzerine, renkli, el yapımı, 76x122 cm.
NOT: 1.Harita: Dersaadet, İzmit, Çatalca Sancaklarıyla, Edirne Vilayeti, 2. Harita: Selanik, Manastır, ve İşkodra Vilayetleri, 3. Harita: Kosova Vilayeti, 4. Harita: Yanya Vilayeti, 5. Harita: Hüdavendigar Vilayetiyle Biga Sancağı, 6. Harita: Aydın Vilayeti, 7. Harita: Konya Vilayeti, 8. Harita: Adana Vilayeti, 9. Harita: Ankara Vilayeti, 10. Harita: Kastamonu Vilayeti, 11. Harita: Trabzon ve Sivas Vilayetleri, 12. Harita: Erzurum Vilayeti, 13. Harita: Diyarbekir ve Mamuret’ül Aziz Vilayetleri, 14. Harita: Van ve Bitlis, 15. Harita: Musul Vilayeti, 16. Harita: Zor Sancağı, 17. Harita: Bağdat ve Basra Vilayetleri, 18. Harita: Halep Vilayeti, 19. Harita: Suriye ve Beyrut Vilayetleri, 20. Harita: Kudüs-ü Şerif Sancağı, 21. Harita: Hicaz Vilayeti, 22. Harita: Yemen Vilayeti, 23. Harita: Trablusgarp Vilayeti, 24. Harita: Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti haritaları bulunmaktadır.


93169
Atlas stratégique de géographie moderne: Europe/Editeur J. Andriveau-Goujon.
Paris: [yayınevi], [1850].
20 pafta: 70 cm.


93172
Conder, C.R.
Map of Western Palestine = [Beyrut El-Şam’da vaki eski vilayet-i şahanenin mükemmel haritasıdır]/ C.R. Conder, H.H. Kitchener.- Ölçek: One ınch to a mile = 1: 63.360.
London: The Comittee of the Palestine Exploration Fund., 1880.
26 pafta: 67x58 cm.


93197
Walker, Francis A.
Statistical atlas of the United States, Based on the results of the ninth census 1870/ [Derleyen] Francis A. Walker.
Washington: Julius Bien, 1874.
14 s., 54 plân: renkli, 54x41 cm.